Tübitak Zaman Damgası Nedir?

Zaman Damgası, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca; “Bir elektronik verinin, üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı ve / veya kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından elektronik imzayla doğrulanan kaydı, ifade eder.” şeklinde tanımlanmıştır. Daha açık ve kısa bir ifade ile belirtmek gerekirse zaman damgası, bir verinin belli tarihte varlığını kanıtlamak için kullanılan bir doğrulama yöntemidir.5651 sayılı kanun uyarınca toplu internet hizmeti sunan ve loglama yapan bütün özel ve tüzel kişiler her türlü dijital veri için kullanılabilecek Zaman Damgası hizmetini edinmek zorundadır.